วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

กินเมล็ดมะรุม อันตรายสุดๆ ห้ามๆๆๆ
                ถาม  เมล็ดมะรุมแคปซูลนำมาบดและบรรจุแคปซูลกินได้ไหม
                ตอบ  จากการทดลองของแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก ให้ความเห็นตรงกันว่าเมล็ดมะรุมแคปซูลมีคุณอนันต์
และโทษมหันต์ในตัวของมันเอง การนำเมล็ดมาบดและบรรจุแคปซูลให้โทษมากกว่าให้คุณ เพราะการ
บรรจุแต่ละแคปซูลนั้น ปริมาณการบรรจุจะต้องใช้เมล็ดที่แห้งสนิทมากกว่า 15 เมล็ดขึ้นไป ผลเสียคือ
ตัวเมล็ดมะรุมแคปซูลมีน้ำมันสูง เมื่อแกะออกจากเปลือกแล้วนำมาบด น้ำมันจะทำปฏิกิริยากับอากาศและเกิดความ
ชื้น อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือปฏิกิริยาทางเคมี เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ มีรายงานจากผู้ที่กิน
บางท่านว่ามีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม

                ประการต่อมา เมล็ดมะรุมแคปซูลมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมาก เมื่อกินเข้าไปทุกวันเป็นจำนวนมาก
ร่างกายจะมีความร้อนสูง เป็นสาเหตุให้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันเกาะตามผนังลำไส้และกระเพาะ เป็นสาเหตุ
ให้ระบบการดูดซึมไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ นี่คือสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวาน โรคไต และโรค
ตับ โดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว จะเป็นอันตรายค่อนข้างสูง แม้น้ำตาลจากมะรุมแคปซูลจะเป็น
น้ำตาลสายเดียวกับหญ้าหวานก็ตาม การกินอะไรมากๆ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย
                เมล็ดมะรุมแคปซูลมีคุณสมบัติพิเศษคือ มียาปฏิชีวนะในตัว ซึ่งหาได้ยากในพืชใบเขียว การกิน
ยาปฏิชีวนะมากๆ เป็นเวลานานย่อมไม่เป็นผลดี

                ประการสุดท้าย การกินเมล็ดมะรุมแคปซูลเกินขนาดอาจเป็นสาเหตุให้เลือดจับตัวข้น เป็นเหตุให้
หัวใจทำงานหนัก การสูบฉีดโลหิตจะเริ่มมีปัญหาและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจค่ะ เมล็ดนั้นควรนำ
มาใช้งานด้านที่เป็นประโยชน์อื่นๆ มากกว่า การนำเมล็ดมาใช้ผสมกับสมุนไพรตัวอื่นๆ ผู้ผลิตควรเป็นผู้มี
ความรู้ด้านสมุนไพรอย่างดี เพื่อให้ได้ประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมล็ดไม่ควรแกะทิ้งไว้
ก่อนใช้งาน ต่อเมื่อต้องการจะนำมาใช้จึงค่อยแกะ การกินเมล็ดควรกินเมื่อมีความจำเป็น
เฉพาะโรค และต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เช่น แพทย์ทางเลือก ถ้าจำเป็นต้องกิน

ควรอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ การนำเมล็ดมากินเล่นเป็นอันตรายค่ะ
แสดงความคิดเห็น